terug

In Zuidhorn kunnen nu alle kinderen meedoen!

Op dinsdag 27 juni gaven wethouders Nederveen en Bakker het startsein voor het Jeugdcultuurfonds Zuidhorn. In Brede School De Noordster in Zuidhorn vond de officiële start plaats, waaraan leerlingen van Jeugdtheaterschool Zuidhorn en muziekleerlingen van Kunstbedrijven Westerkwartier een bijdrage leverden.

Het Jeugdcultuurfonds Zuidhorn maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een smalle beurs op bijvoorbeeld muziek-, theater- of dansles kunnen. Ouders met een inkomen tot 120 % van het minimuminkomen kunnen terecht bij het fonds door via een intermediair (iemand die op professionele basis betrokken is bij het kind/gezin) een aanvraag in te dienen. Hiervoor is max. € 450,- per kind per jaar beschikbaar. Op www.jeugdcultuurfonds.nl is te lezen hoe een aanvraag in zijn werk gaat.

Gemeente
De gemeente Zuidhorn stort in zowel 2017 als 2018 jaarlijks € 3.500 in het Jeugdcultuurfonds. Naast het Jeugdcultuurfonds zijn onder andere het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld al actief in de gemeente Zuidhorn. Deze partijen zetten zich samen met anderen in om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de gemeente Zuidhorn mee kunnen doen.

Rabobank
De Rabobank Foundation ondersteunt het Jeugdcultuurfonds en draagt voor de start van het Jeugdcultuurfonds in Zuidhorn € 2.500 bij. Zo geeft de Rabobank Foundation gestalte aan haar eigen ‘opdracht’: kansarme mensen in groepsverband toegang bieden tot kansrijke netwerken. Door deel te nemen aan bijvoorbeeld muziek- , theater-, teken- of dansles krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen.

Gezamenlijke inzet
Door de gezamenlijke inzet van het Jeugdcultuurfonds, de gemeente Zuidhorn en de Rabobank Foundation kunnen het komende jaar ongeveer 15 kinderen uit de gemeente Zuidhorn deelnemen aan kunstzinnige en culturele lessen en activiteiten.