terug

Start Jeugdcultuurfonds & Jeugdsportfonds in Diemen

Afgelopen woensdag 29 maart 2017 is het startsein gegeven voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Diemen. Dit gebeurde via een gratis sportinstuif voor basisschoolleerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in sporthal De Bernhardlaan in Diemen. De sportinstuif werd begeleid door de buurtsportcoaches Dionne Tool en Rens Wit van Stichting Welzijn Diemen. Kinderen konden onder andere voetballen en handballen.

Tijdens de sportinstuif overhandigden mevr. S. Herremans (manager MKB) en dhr. R. Meijer (accountmanager MKB) van de Rabobank Amsterdam namens de Rabobank Foundation allebei een cheque ter waarde van €2.500,- aan wethouder Sociale Zaken Ruud Grondel, voor de start van beide fondsen. Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken, ondersteunt de missie van beide fondsen om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hiervoor stelt de Rabobank Foundation een startbijdrage beschikbaar, waarmee Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds de mogelijkheid krijgen om in en samen met een gemeente een nieuw fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans of cultuurkans te bieden.

Via het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds wil de gemeente het voor de kinderen uit gezinnen met een inkomen tussen de 100% en 140% van de bijstandsnorm makkelijker maken een bijdrage te krijgen voor sport- en cultuuractiviteiten. Deze bijdrage kan worden gebruikt voor contributie/lesgeld, sportkleding, maar ook bijvoorbeeld voor zwemles. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betaalt het geld direct aan de aanbieder van de sport- of cultuuractiviteiten of attributen. Ouders hoeven het geld dus niet voor te schieten.

Aanvragen bij beide fondsen gebeurt door het inzetten van intermediairs. Dit zijn professionals die betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van een kind. Dat kan bijvoorbeeld een leerkracht, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, jongerenwerker of buurtsportcoach zijn. Het voordeel hiervan is dat gezinnen veel administratieve rompslomp uit handen wordt genomen. De intermediair dient de aanvraag in. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd. De intermediairs hebben daarnaast de taak te kijken of een kind ook daadwerkelijk meedoet aan de activiteiten.