terug

Samenwerking met Special Art Heroes

Het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Special Heroes zijn een samenwerking aangegaan om zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs structureel, in hun vrije tijd deel te laten nemen aan sport-  en cultuuractiviteiten bij een aanbieder. Special Heroes merkt  binnen het speciaal onderwijs dat er veel gezinnen zijn waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds aan deze gezinnen kan bieden, kunnen zij dat wel. Op de speciale site staat alle info.

Door de samenwerking kan Special Heroes het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds direct onder de aandacht brengen bij scholen. Daarmee worden intermediairs zoals vakleerkrachten in het speciaal onderwijs sneller bereikt en komen kinderen en jongeren eerder in aanraking met sportieve of culturele activiteiten.

Sport en cultuur is meer dan alleen leuk

Alle kinderen en jongeren moeten kunnen sporten of creatief bezig zijn. Niet alleen omdat het leuk is, maar vooral omdat kinderen en jongeren hier sociaal, fysiek en mentaal van groeien. Sporten en creativiteit zijn goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. Het zorgt voor contact en vriendschap met andere kinderen en jongeren. Deelnemers aan het programma Special Heroes ervaren dit als geen ander. Sport en cultuur in clubverband zorgt voor ontwikkeling op verschillende vlakken en biedt perspectief op een betere toekomst.

Wie kunnen een aanvraag doen?

Intermediairs uit het onderwijs, jeugdhulpverlening, schuldhulpverlening en gezondheidszorg signaleren en helpen kinderen en jongeren die lid willen worden van een sportclub of cultuurinstelling. Deze professionals weten als geen ander wat hen beweegt en zijn op de hoogte van de thuissituatie.

Medewerkers uit het speciaal onderwijs kunnen zich aanmelden als intermediair via jeugdsportfonds.nl/aanvraag of jeugdcultuurfonds.nl/aanvraag. De intermediair kan online een aanvraag indienen voor een bijdrage waarmee het kind een jaar lang kan sporten bij een sportvereniging of een cursusjaar lang les kan nemen bij een cultuurinstelling in de buurt. Samen bieden Special Heroes, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds méér kinderen en jongeren in  het speciaal onderwijs de sport- en cultuurkans die ze verdienen!