terug

Oproep inzake huiswerkbegeleiding

Beste relatie van het Jeugdcultuurfonds,
Vanuit verschillende kanten zijn er signalen dat kinderen en scholieren uit gezinnen met een kleine beurs, die bijles/huiswerkbegeleiding nodig hebben dit niet altijd kunnen ontvangen. Vanuit de Armoedecoalitie en gemeente willen we graag beter weten waar kinderen/scholieren tegenaan lopen. Op deze manier kunnen wij dan – samen met u – een beter plan van aanpak maken.
Wil je daarom deze vragenlijst laten invullen door ouders, cliënten, kinderen/scholieren waarvan je weet dat ze rond moeten komen van een krappe beurs?
De vragenlijst bevat maar 6 vragen en is 1 blaadje.
Graag ontvangen wij de ingevulde formulieren retour op het adres van de armoedecoalitie nl. marrymos@tussenvoorziening.nl voor 20/12/2017.
Wij hopen op jullie medewerking.

Download hier de enquête.

Hartelijke dank alvast!
Met vriendelijke groet,
Jolanda Kamphuis
Coördinator Jeugdcultuurfonds provincie Utrecht
T: 06-54657969
utrecht@jeugdcultuurfonds.nl
Postbus 13335
3507 LH  Utrecht