terug

Een nieuw bestuur in Almere

Per 1 januari gaan het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Almere samen verder onder een bestuur! Het nieuwe bestuur is een mix van enthousiaste mensen met ieder kennis van verschillende vakgebieden en een groot netwerk. Het nieuwe bestuur bestaat uit Martin Groot (voorzitter), Hans Zanting (penningmeester/ secretaris ), Jim van der Wardt (fondsenwerving), Ingrid van Gelder (sport), Els Spraakman (jeugdwerk) en Paul Macco (cultuur). 

Het realiseren van een gezamenlijk bestuur is een logische stap omdat het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds na jaren intensieve samenwerking ook op landelijk niveau gefuseerd zijn. Coördinator Josta Visser is al sinds 1 april 2017 voor beide fondsen aan de slag. Dankzij de samenwerking kunnen we nog efficiënter werken en hopen we nog meer kinderen te bereiken!