terug

Koningsspelen Breda-lied voor Bredase basisscholen

KONINGSSPELEN BREDA WORDT GETRAKTEERD OP HET KONINGSSPELEN BREDA-LIED!


Het Koningsspelen Breda-lied; dansen op de beat
Hoe kan Koningsspelen Breda nog beter muzikaal omlijst worden dan met een eigen Koningsspelen lied? In samenwerking met Jeugdsportfonds Breda en Jeugdcultuurfonds Breda, Bredase singer-songwriter Aline Hilderink en de band There There is het Koningsspelen Breda-lied tot stand gekomen. De gemeente Breda ondersteunt en faciliteert het initiatief.
Zo kunnen alle Bredase basisschoolkinderen lekker zingen, dansen en sporten op 21 april!

Op de website www.koningsspelenbreda.nl is het lied en een sing-a-long versie te vinden. Op de dag zelf krijgt ieder kind een fluitje, wat vooraf onder alle scholen wordt verspreid. Op de kleurplaat, in de sing-a-long versie van het Koningsspelen lied en op de poster zijn Spot en Tuura geïllustreerd. Deze twee karakters staan symbool voor het Jeugdsportfonds (Spot) en het Jeugdcultuurfonds (Tuura) in Breda. Deze twee fondsen geven samen sport- en cultuurkansen aan kinderen uit gezinnen die tegen de armoedegrens leven. Voor die kinderen betalen de fondsen het contributie- of lesgeld dat nodig is om de sport- of culturele activiteit uit te oefenen.
Het lied wordt, samen met posters, kleurplaten en fluitjes, gratis aangeboden aan alle basisscholen in Breda.

Op maandag 13 maart werd het lied gelanceerd tijdens de gymles op de Bredase basisschool De Fontein. Een korte impressie vind je hier!

Koningsspelen in Breda
Op vrijdag 21 april geven de drie Bredase wethouders Paul de Beer, Patrick van Lunteren en Miriam Haagh het startsein aan de Koningsspelen in Breda. Tijdens het vijfjarig jubileum van dit sportieve festijn wordt goed uitgepakt in de gemeente Breda. Naast alle eigen sportieve activiteiten op de basisscholen van Breda organiseert Breda Actief in samenwerking met Jeugdsportfonds Breda, Teamplay@NAC, Deltalent, Stichting BAS en de Gemeente Breda: de Koningsspelen Breda voor 28 Bredase basisscholen. In totaal werken er tot nu toe 46 organisaties, sportaanbieders en opleidingen samen aan het sportieve Oranjefeest.

Lees het volledige persbericht hier: Koningsspelen Breda wordt getrakteerd op speciaal Bredaas Koningsspelen lied!