terug

Kindpakket in Smallingerland van start

Op 1 juni vond de feestelijke Kick Off plaats van de lancering van het Kindpakket in Smallingerland. Het Kindpakket is een samenwerking tussen gemeente Smallingerland, Stichting Leergeld Friesland-Oost, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Wethouder Haverkort heeft zijn handtekening, samen met de voorzitters van de fondsen, onder de samenwerkingsovereenkomst gezet, en benadrukte in zijn openingswoord het belang van het Kindpakket. Via de website kindpakket.nl kunnen ouders en verzorgers door middel van één aanvraag middelen aanvragen bij alle drie de fondsen.

Gemeente Smallingerland maakt €495.000 vrij in 2017 om armoede binnen de gemeentegrenzen aan te pakken. En dat is nodig want het armoedecijfer ligt relatief hoog in Smallingerland. De fondsen zijn ieder voor zich al een aantal jaren in de gemeente actief. Uniek is de manier waarop Smallingerland heeft gekozen voor de samenwerking middels het Kindpakket. Na een overgangssituatie van ruim een jaar, waarin de gemeente zelf aanvragen voor het Kindpakket heeft behandeld, is er nu één gezamenlijke portal en gezicht voor de bewoners van Smallingerland.

Ouders/verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een inkomensniveau van 120% van het sociaal minimum kunnen aanvragen via het Kindpakket. De fondsen richten zich elk op andere doeleinden, maar allemaal gericht om kinderen mee te laten doen in de samenleving. Zo richt Leergeld zich op alle schoolgerelateerde zaken, zoals het vergoeden van schoolreisje, schoolzwemmen en het tegemoetkomen in de kosten voor een fiets of laptop. Jeugdsportfonds vergoedt contributie en eventuele kleding en attributen die samenhangen met sportende kinderen. Jeugdcultuurfonds draagt bij in de kosten aan cultuurdeelname, zoals muziek, dans, theater, maar ook beeldende kunst.

Naast de bovengenoemde fondsen zijn ook Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp betrokken. Stichting Jarige Job biedt kinderen tussen de 4 en 12 jaar een verjaardagspakket waarin alles zit om zorgeloos een partijtje te kunnen geven. Het aanvragen van een verjaardagspakket kan ook via Kindpakket.nl. Kinderhulp ondersteunt kinderen in armoedesituaties in de brede zin van het woord.