terug

Kinderen voor Kinderen steunt Jeugdcultuurfonds

Kinderen voor Kinderen zet zich al 38 jaar in voor talentontwikkeling. Met de kinderen van het eigen Koor maar ook door kinderen in het hele land te stimuleren om te zingen en te dansen. Helaas is het volgen van lessen op kunst- en cultuurgebied of sporten niet voor iedereen financieel haalbaar. Samen met het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds wil Kinderen voor Kinderen ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Partijen willen zich door gezamenlijke acties in de komende drie jaar samen inzetten om kinderen zelf, maar ook ouders, begeleiders en leerkrachten, te laten weten dat financiering van sportieve of culturele activiteiten door de fondsen mogelijk is.

In Nederland groeien ruim 420.000 kinderen op in armoede. Dat betekent dat er thuis te weinig geld is om op dansles te kunnen of lid te worden van een sportvereniging. Armoede is in Nederland nog vaak ‘verborgen’. Zeker voor kinderen is het lastig vertellen dat zij door gebrek aan financiële middelen soms niet mee kunnen doen. Terwijl zingen, dansen of sporten kinderen juist heel gelukkig kunnen maken. Het geeft ze een rijk gevoel. Tjeerd Oosterhuis liet zich voor het lied ‘Hier word ik gelukkig van’ inspireren door negen kinderen die momenteel met hulp van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen zingen, dansen en sporten.

Mareecha, Alex, Liwa, Drejo, Ahmad, Nikki, Arda, Erfan en Buer waren een middag lang uitgenodigd door Kinderen voor Kinderen om bij de BNNVara in Hilversum met Tjeerd Oosterhuis te ‘brainstormen’over het lied. En laat Lex nou ook nog eens langslopen! Met alle input is Tjeerd aan de slag gegaan en vanaf 20 juni 2017 is het lied officieel te zien en te horen via www.kinderenvoorkinderen.nl en te bekijken op YouTube. Het lied is onderdeel van de 38e cd van Kinderen voor Kinderen Gruwelijk eng! die in september uitkomt én o.a. live ten gehore worden gebracht bij de concerten van Kinderen voor Kinderen in het Nieuwe Luxor Theater Rotterdam (20, 21 en 23 oktober).

Kinderen voor Kinderen heeft eerder samengewerkt met het Jeugdcultuurfonds. Deze stichting is sinds 1 januari jl. gefuseerd met het Jeugdsportfonds. Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds bieden kinderen uit gezinnen waar niet genoeg geld is de mogelijkheid om aan cultuur te doen/te sporten. Ze betalen dan de contributie en/of het lesgeld.

VARA’s Kinderen voor Kinderen onderschrijft de waarde van actieve kunst- en sportbeoefening; zingen, dansen en muziek maken heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en daar draagt de omroep graag een steentje aan bij door bij te dragen aan een grotere bekendheid van deze stichting.