terug

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Waterland

Ook de gemeente Waterland werkt vanaf nu samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. De kick-off vond plaats op woensdag 28 juni om 16.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Bolder in Monnickendam. Voorafgaand vonden allerlei leuke activiteiten plaats voor schoolkinderen het teken van sport/cultuur en een uitleg over de fondsen aan intermediairs.

Wethouder Laura Bromet zegt over de samenwerking: “De start van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds is een prachtig initiatief waardoor het voor veel kinderen mogelijk wordt om met hun leeftijdgenootjes aan een sport of cultuuractiviteit deel te nemen. Mee kunnen doen is goed voor de ontwikkeling van kinderen; het is leerzaam, leuk, geeft zelfvertrouwen en is dus iets waar je je hele leven iets aan hebt.”

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Waterland zijn particuliere fondsen, die voor een groot deel medegefinancierd worden door de gemeente Waterland. Daarnaast worden de fondsen aangevuld met donaties en bijdragen van lokale en nationale sponsors. Lokaal draagvlak is essentieel voor het succes van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Rabobank Foundation
De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation. Dit landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van beide fondsen om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hiervoor stellen zij een startbijdrage van
€ 5.000, – beschikbaar. De cheque werd tijdens de kick-off overhandigd.

Donaties
Ook particulieren kunnen doneren aan het Jeugdsportfonds en/of het Jeugdcultuurfonds en op die manier bijdragen aan de deelname van kinderen aan sport en cultuur. De rekeningnummers zijn:

  • Jeugdsportfonds Noord-Holland NL24 RABO  0145 0561 39
  • Jeugdcultuurfonds Noord-Holland NL50 RABO 0317 8360 48
    onder vermelding van ‘Waterland’.