terug

Jeugdcultuurfonds ook in Zoeterwoude!

Op 30 maart 2017 is tijdens het Sport- en Cultuurcafé bij Tennisvereniging Meerburg te Zoeterwoude de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Zoeterwoude en het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland.

Feestelijke startmoment
Tijdens het Sport- en Cultuurcafé, informeerde de gemeente Zoeterwoude de aanwezige sport- en cultuuraanbieders over het gemeentelijk beleid rondom armoederegelingen en sport- en bewegen. Onderdeel van het programma was een feestelijk aftrap. Wethouder Kees den Ouden van gemeente Zoeterwoude en Jan Waaijer van Jeugdsportfonds Zuid-Holland en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland ondertekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Donatie Rabobank Foundation
Naast de ondertekening van de overeenkomst  overhandigde Corine Teleng, ambassadeur van Rabobank Groene Hart Noord namens de Rabobank Foundation, twee cheques van  € 2.500 aan respectievelijk Jeugdsportfonds Zuid-Holland en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland, die wordt ingezet voor kinderen uit Zoeterwoude.

Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van beide fondsen om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hiervoor stelt de Rabobank Foundation een startbijdrage beschikbaar, waarmee Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds de mogelijkheid krijgen om in en samen met een gemeente een nieuw fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans of cultuurkans te bieden.