terug

Jeugdcultuurfonds ook in Schiedam!

Feestelijk startmoment aansluiting gemeente Schiedam.

Tijdens de Koningsspelen op 21 april 2017 zijn het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Schiedam op een feestelijke manier van start gegaan.

Namens de Gemeente Schiedam was Britt Eerland (Toptafeltennister) aanwezig bij de Koningsspelen voor 3 basisscholen, locatie Het Stoompie aan de Marconieweg, om drie cheques in ontvangst te nemen. Uiteraard werd eerst door alle kinderen de Koningsdans Okido opgevoerd.

Namens de Rabobank Foundation reikte Jan-Willem Vogels (Rayondirecteur Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam Noord) twee cheques uit voor de start van beide fondsen in Schiedam. Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van beide fondsen om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hiervoor stelt de Rabobank Foundation een startbijdrage beschikbaar, waarmee Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds de mogelijkheid krijgen om in en samen met een gemeente een nieuw fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans of cultuurkans te bieden.

Ook het Fonds Schiedam-Vlaardingen draagt bij aan dit project van maatschappelijk belang. Het Fonds levert met een bedrag van maximaal 100.000 euro een bijdrage aan de zwemlessen van kinderen. Namens het Fonds Schiedam Vlaardingen werd ook een cheque uitgereikt. Hiermee kunnen zo’n 400 kinderen hun zwemdiploma-A behalen.