terug

Jeugdcultuurfonds & Jeugdsportfonds van start in Baarn

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn in Baarn van start gegaan. Deze fondsen geven kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een bijdrage in de kosten voor sport en cultuur.

Tijdens de bijeenkomst ‘Samen bereik je meer’, afgelopen donderdagochtend in Theater de Speeldoos in Baarn, werd de samenwerkingsovereenkomst tussen het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de gemeente Baarn officieel getekend. Organisaties die samenwerken in het Baarnse Samenwerkingspact ‘Terugdringen armoede en schulden’ kregen tijdens de bijeenkomst direct een presentatie over hoe beide fondsen werken en hoe zij zich kunnen aanmelden als intermediair.

Donatie Rabobank Foundation
Naast de ondertekening van de overeenkomst  overhandigde Astrid van Ekeren-Kinds namens de Rabobank Foundation twee cheques van € 2500 aan Hans Spigt van Jeugdcultuurfonds Utrecht en Reinier Bredenoord van Jeugdsportfonds Utrecht, in bijzijn van wethouder Mariska de Koning. Dit geld wordt ingezet voor kinderen uit Baarn.

Lokaal draagvlak is heel belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van beide fondsen om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hiervoor stelt de Rabobank Foundation een startbijdrage beschikbaar, waarmee Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds de mogelijkheid krijgen om in en samen met een gemeente een nieuw fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans of cultuurkans te bieden.

Aanmelden als intermediair
Alleen tussenpersonen, ook wel intermediairs genoemd,  kunnen een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds om een kind te helpen met een bijdrage in de kosten voor sport en cultuur. Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg kan intermediair worden. Wie  in zijn werk regelmatig kinderen uit gezinnen tegenkomt waar thuis te weinig geld is om te sporten of aan cultuur te doen, wordt opgeroepen zich aan te melden. Hoe meer intermediairs, hoe meer kinderen geholpen kunnen worden. Aanmelden kan op www.allekinderendoenmee.nl.