terug

Jeugdcultuurfonds Breda goede doel op jouw school?

De droom van het Jeugdsportfonds Breda en Jeugdcultuurfonds Breda is dat alle kinderen die in Breda wonen kunnen sporten of kunst of cultuur lessen kunnen volgen en dat iedereen in Breda zich daarvoor hard maakt!

Samen maken we het verschil
Om onze droom te kunnen realiseren is het belangrijk dat ouders/verzorgers en kinderen weten dat wij bestaan en dat de professionals in de omgeving van het kind de ouders hierover kunnen informeren. We hebben hierin al veel bereikt, maar het kan nog beter!

Goede doel op school
Om ouders, verzorgers, kinderen, professionals en donateurs te laten zien dat wij er zijn, zouden wij het super vinden dat het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds hét goede doel van een goede doelen actie op school zou zijn. Op deze manier horen ouders en hun omgeving van de mogelijkheden voor hun kind(eren), zetten kinderen zich in voor andere kinderen en daarnaast worden de fondsen (financieel) gesteund om hun droom mogelijk te maken.

Onze vraag
Heeft jouw school een goede doelen actie of een evenement wat gekoppeld wordt aan een goed doel? Bijvoorbeeld tijdens een sport of cultuur activiteit, Kerst, sportdag of de Koningspelen.  Wil je dit verzoek dan onder de aandacht willen brengen? Natuurlijk helpen wij ook graag mee.  We sluiten graag  aan bij een overleg van het schoolteam, de ouderraad en de organiserende commissie om meer informatie te geven en samen plannen te maken.
Ook  adviseren graag over hoe de school zo efficiënt mogelijk als intermediair kan optreden of met wie de school hiervoor een samenwerking kan aangaan. Het moet de school zo weinig mogelijk tijd kosten om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een kind.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van den Boom, coördinator Jeugdsportfonds Breda en Jeugdcultuurfonds Breda via mailadres breda@jeugdsportfonds.nl of breda@jeugdcultuurfonds.nl en telefoonnummer
06 14387291. www.jeugdsportfonds.nl/breda en www.jeugdcultuurfonds.nl/breda