terug

Jeugdcultuurfonds Arnhem en Kunstbedrijf tekenen convenant

Op donderdag 21 april om 15.00 uur tekenden Jeugdcultuurfonds Arnhem en Kunstbedrijf Arnhem in Rozet een convenant waarin zij gezamenlijk actie ondernemen om zoveel mogelijk jeugd in Arnhem te stimuleren om in hun vrije tijd actief deel te nemen aan artistieke en culturele activiteiten. Ook als een laag niveau van scholing, inkomen of andere belemmeringen in de sociale omgeving van het kind dat in de weg lijken te staan. Daarnaast introduceren zij de JeugdcultuurAward!, een prijs voor het meest innovatieve jeugdcultuurinitiatief in Arnhem.

Gezamenlijk streven  Jeugdcultuurfonds Arnhem, dat nu twee jaar bestaat, heeft als doel dat alle kinderen kunnen meedoen aan lessen en projecten op kunst- en cultuurgebied. Kunstbedrijf Arnhem deelt dit. In hun samenwerking streven beide organisaties er actief naar om zoveel mogelijk jeugd in Arnhem te stimuleren om in hun vrije tijd (actief) deel te nemen aan artistieke en culturele activiteiten. Samen richten zij zich op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen. Jeugdcultuurfonds Arnhem en Kunstbedrijf Arnhem bundelen hun expertise, tijd, middelen en netwerk om de actieve cultuurparticipatie en cultuurproductie in Arnhem van deze doelgroep aan te jagen en om extra financiering te werven en toegankelijk te maken.

Ondertekening  Op donderdag 21 april tekenden beide organisaties een convenant dat dit streven en de daaruit voortkomende activiteiten vastlegt. Zij presenteerden daarbij op een creatieve/beeldende manier een aantal praktijkvoorbeelden die exemplarisch zijn voor de doelstellingen in het convenant. Eind 2018 wordt de samenwerking geëvalueerd en in principe voortgezet met weer nieuwe ambities.

Plannen  Het eerste concrete project dat in de pijplijn zit is Zuid Aan Zee, dat van 29 augustus t/m 2 september zal plaatsvinden op de Kunstwerkplaats in Schuytgraaf. 50 kinderen werken, volgens de cyclus van het Creatieve Proces aan een zelfvoorzienende toekomststad. Onderwijs, techniek, welzijn en kunst worden op een geïntegreerde wijze aangeboden. Kunstbedrijf Arnhem is projectleider en Jeugdcultuurfonds Arnhem zal voor 40 kinderen uit de doelgroep deelname financieel mogelijk maken. Naast dit project worden de contacten met de scholen en maatschappelijke organisaties geïntensiveerd om structureel partner te zijn in een meerjarig programma. Het betreft met name basisscholen en organisaties in aandachtswijken en speciaal onderwijs. Tevens wordt gestreefd naar participatie van 100 Intermediairs, professionals die aanvragen kunnen indienen bij het Jeugdcultuurfonds Arnhem ten behoeve van kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar.

De balie van Kunstbedrijf Arnhem op de derde verdieping zal gaan fungeren als informatiepunt voor Jeugdcultuurfonds Arnhem en de GelrePas, waarmee het Jeugdcultuurfonds nauw samenwerkt.

JeugdcultuurAward!  Tijdens de bijeenkomst op 21 april is ook de JeugdcultuurAward! geïntroduceerd, een prijs voor het meest innovatieve jeugdcultuurinitiatief in Arnhem. Het bekendmaken van de prijswinnaar vindt plaats op zaterdag 18 juni om 14.00 uur tijdens de open dag van ROZET.

Convenant bord GelrePas Jeugdcultuurfonds

Wethouder Gerrie Elfrink (li) onthult samen met Sonja Meijer en Eddy Melenhorst, coördinatoren van Jeugdcultuurfonds Arnhem, het bord voor het gezamenlijk informatiepunt dat bij de balie van Kunstbedrijf Arnhem komt te hangen

 

 

 

 

 

.