Raad van Toezicht

De Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland heeft een Raad van Toezicht dat bestaat uit mensen die onbezoldigd vanuit verschillende achtergronden hun kennis en expertise beschikbaar stellen. Zij delen de maatschappelijke betrokkenheid voor jeugd, sport en cultuur. Zij hebben tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.

Kees Jansma, voorzitter
Lex Boogaarts, penningmeester
Ruth van Andel
Marcel Beerthuizen
Christa Compas
Maarten Divendal
Annette Marie Lubbers
Jörg Plönissen
Tom de Rooij