terug

Groei Jeugdsportfonds – Jeugdcultuurfonds Friesland in 2016

Het aantal aanvragen dat binnenkomt bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Friesland blijft groeien in 2016. Tot op heden heeft het Jeugdsportfonds Friesland al 530 aanvragen goedgekeurd; Jeugdcultuurfonds Friesland keurde al 110 aanvragen goed voor kinderen in de provincie Friesland. Het streven van Jeugdsportfonds Friesland is om 2.300 Friese kinderen te kunnen ondersteunen in 2016; het streven van Jeugdcultuurfonds Friesland is om 600 kinderen te ondersteunen.

Aangesloten gemeenten

Inmiddels hebben 18 gemeenten in Friesland extra geld beschikbaar gesteld voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten of cultuurlessen kunnen nemen. Hierdoor kunnen steeds meer kinderen in Friesland geholpen worden door de beide fondsen. In 2015 heeft het Jeugdsportfonds Friesland bijna 1500 kinderen kunnen laten sporten en het Jeugdcultuurfonds Friesland zo’n 400  kinderen cultuur laten beleven.
Stichtingen werken op gemeentelijk en provinciaal niveau samen
Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds hebben in Fryslân de ambitie om alle kinderen in de doelgroep te bereiken door de netwerken van beide stichtingen en die van de Stichtingen Leergeld te combineren. “Door met elkaar samen te werken kunnen we gebruik maken van elkaars contacten, ervaringen en de unieke werkwijzes, om zo nog meer kinderen te kunnen helpen”, aldus Anne Jochum de Vries, voorzitter Jeugdsportfonds Friesland.

Waar zijn intermediairs?

Nog veel mensen weten niet dat het Jeugdsportfonds Friesland zorgt voor alle sportaanvragen in Friesland: van gymnastiek, voetbal, korfbal tot judo. Het Jeugdcultuurfonds zorgt voor alle vormen van kunst- en cultuurbeoefening: van dansen, zingen, schilderen tot muziekles. Een aanvraag voor vergoeding van kleding of het lidmaatschap kan alleen gedaan worden door erkende intermediairs zoals buurtsportcoaches, groepsleerkrachten, maatschappelijk werkers, wijkteammedewerkers of door jeugdhulpverleners. De beide fondsen kunnen altijd meer enthousiaste intermediairs gebruiken om zo alle kinderen te bereiken.

Kinderen moeten zich ontwikkelen tot de beste personen die zij kunnen zijn. Sporten en kunst- en cultuurbeoefening is essentieel voor de ontwikkeling van een opgroeiend kind. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds geven kinderen waarvoor het financieel niet mogelijk is, de mogelijkheid lid te worden van een sportvereniging of cultuurlessen te volgen. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede.