gemeente-info

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien 378.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen. Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen uit minimagezinnen wèl sporten of zich creatief ontwikkelen. Meer informatie over onze samenwerking met de overheid vindt u hier.

kansen voor alle kinderen

Het ministerie van SZW stelt jaarlijks 100 miljoen structureel beschikbaar voor armoedebestrijding onder kinderen. Dat is hard nodig want een op de acht kinderen groeit op in armoede. Armoedebeleid is de verantwoordelijkheid van iedere gemeente. Een behoorlijke uitdaging! Hoe bereikt u de gezinnen waar hulp nodig is? Wat kunt u ze bieden en hoe worden aanvragen voor extra ondersteuning verwerkt? ‘Kansen voor alle kinderen’ helpt door op landelijk niveau te laten zien welke voorzieningen er voor kinderen zijn en het mogelijk te maken die eenvoudig aan te vragen. ‘Kansen voor alle kinderen’ is een landelijk samenwerkingsinitiatief en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het is daarmee een platform voor ouders/kinderen, intermediairs/vrijwilligers, gemeenten en partners.

Samen optrekken
Het ministerie heeft vijf organisaties, die op veel plekken al een goede samenwerkingspartner voor gemeenten zijn, gevraagd samen op te trekken. Zo hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden en wordt er op eenvoudige wijze een breed pakket aan voorzieningen geboden via de beproefde aanvraagmethoden van Leergeld Nederland, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job. Jaarlijks worden op deze wijze al heel veel kinderen geholpen met educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie. Dankzij de extra middelen en samenwerking met nog meer gemeenten kunnen dat er nog  veel meer worden.

Op de website ‘Kansen voor alle kinderen’ presenteren de organisaties zich met een breed pakket aan voorzieningen.

Meer informatie in het persbericht,  leaflet ‘alle kinderen kansen bieden’ van de organisaties, de bestuurlijke afspraken en decembercirculaire gemeentefonds 2016

MEEDOEN IS NIET MOEILIJK!

Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Vanwege de bezuinigingen en de decentralisaties is het voor gemeenten extra lastig een manier te vinden om te zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen. Om tweedeling te voorkomen en kinderen vaardigheden mee te geven waar ze ook in hun latere leven iets aan hebben, is het van het grootste belang dat ook de groeiende groep kinderen uit minimagezinnen kan (blijven) meedoen. Veel gemeenten en provincies hebben daarom een Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Uw gemeente nog niet? Meedoen is niet moeilijk!

HOE WERKT HET?

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds vormen een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen, ondersteund door een landelijk bureau. De werkwijze is eenvoudig, snel en niet bureaucratisch. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen een zelfstandig fonds oprichten. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kunnen zich aansluiten bij een provinciaal fonds.

Heeft uw gemeente al een eigen regeling voor minima? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunnen daarop een goede aanvulling – of zelfs vervanging – zijn: wij nemen u werk uit handen en kunnen dankzij de publiek-private samenwerking meer kinderen helpen, ook kinderen die niet onder minimaregelingen vallen. Bovendien kunnen wij dankzij onze expertise en ervaring maatwerk leveren.

WIJ ZORGEN ERVOOR!

Als uw gemeente besluit om deel te nemen aan het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds staat het provinciale fonds en/of het landelijk bureau u met raad en daad bij. Meer weten?

  • Neem contact op met het provinciale fonds, kijk voor contactgegevens op deze pagina
  • Neem contact op met het landelijk bureau. Bel: 020 62 020 69 of mail: info@jeugdcultuurfonds.nl
  • Download de brochure voor gemeenten