terug

Fellowship Play-in met Jacob de Haan

 

Fellowship Play-in Jacob de Haan Smilde

Op 27 januari 2018 is de componist-dirigent te gast bij muziekvereniging Oranje Nassau in Smilde voor de eerste Fellowship Play-in van 2018. Elke Fellowship Play-in is toegankelijk voor hafabra-amateurmuzikanten van alle leeftijden met ongeveer B-niveau. Naast The Fellowship dirigeert De Haan ook een selectie van andere werken uit zijn omvangrijke oeuvre!  
Inschrijving voor deelname verloopt via deze website.

De Fellowship Play-in Smilde op 27 januari 2018 start om 9.30 uur, in kerkgebouw De Rank aan de Suermondsweg 1 in Smilde.

Om 16.30 uur verzorgt het play-in orkest o.l.v. Jacob de Haan een presentatieconcert, waarvan de opbrengst (vrije gift) ten gunste komt aan het Jeugdcultuurfonds Drenthe.