ANBI

Alle Jeugdcultuurfondsen hebben de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Giften aan culturele instelling met de ANBI status worden daardoor extra aantrekkelijk.
De Europese Commissie heeft 20 maart 2013 het extra belastingvoordeel voor giften aan culturele instellingen -waaronder het Jeugdcultuurfonds- goedgekeurd. Omdat de goedkeuring lang op zich heeft laten wachten is de regeling met een jaar verlengd tot en met de belastingaangifte over 2017. Als particulier mag u voor de inkomstenbelasting 25% meer aftrekken dan u geeft. Het extra belastingvoordeel kan oplopen tot € 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot € 625.

Particulieren

Voor particuliere gevers geldt, dat bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gedane gift aftrekbaar is. Deze verhoogde aftrek is van toepassing op een maximum aan giften van € 5.000. Overigens, uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen

BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan een culturele ANBI aftrekken voor de vennootschapsbelasting. De niet-aftrekbare drempel van € 227 is komen te vervallen. Het totaal aan aftrekbare giften mag in plaats van 10% nu maximaal 50% van de winst bedragen, maar moet wel onder de € 100.000 blijven. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 150% van het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.
Meer informatie over aftrekbaarheid van giften aan een culturele ANBI is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Groepsbeschikking ANBI 2014