terug

Aansluiting Meppel bij Jeugdsport- en cultuurfonds

Meppel kiest ook voor een samenwerking met het Jeugdsport- en Cultuurfonds Drenthe.

Vandaag hebben Roelof Pieter Koning , wethouder van de gemeente Meppel, en Frits Alberts ,voorzitter van het Jeugdsport- en Cultuurfonds Drenthe, een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het Jeugdcultuurfonds Drenthe is er voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is om de contributie voor de muziek / dansschool of andere culturele activiteit te betalen. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal € 425 per kind, per jaar voor lessen of attributen zoals een instrument of balletschoenen. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan cultuur willen doen? Dat mag! Wil het kind liever sporten? Voor die kinderen is er het Jeugdsportfonds.

Kinderen uit de gemeente Meppel kunnen nu ook gebruik maken van deze fondsen. U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Om online een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.