Skip to navigation | Ga naar menu

Benjamin

 

 

 

27 maart 2015: Het JCF neemt gift van De Hypotheker in ontvangst. Het bestuur is er erg blij mee!

 

Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit het onderwijs en de jeugdzorg.  Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen.
Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Eindhoven kan bij-voorbeeld het lesgeld of de instrumenten worden betaald. Het geld wordt altijd aangevraagd door een intermediair die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Eindhoven laagdrempelig. Ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

 

Jeugdcultuurfonds Eindhoven heeft zich verbonden aan het festival The Big Draw dat vanaf september 2014 jaarlijks zal plaatsvinden in Eindhoven. The Big Draw is gekoppeld aan liefdadigheid en brengt een ode aan 'de tekening'; als medium voor leren, als instrument om tot nieuwe inzichten te komen en kennis op te nemen. Met alle tekenactiviteiten, exposities en festiviteiten zal geld worden ingezameld dat ten goede komt aan Eindhovense kinderen in achterstandsposities.
Op vrijdagavond 3 oktober j.l. is de opbrengst van de eerste editie van The Big Draw bekend gemaakt bij jongerencentrum Dynamo tijdens The Big Party of Colors. Wij bedanken iedereen die een financiële bijdrage heeft geleverd aan het Jeugdcultuurfonds Eindhoven!
Meer informatie? Ga naar www.thebigdraweindhoven.nl of mail
info@thebigdraweindhoven.nl