Skip to navigation | Ga naar menu

Jeugdcultuurfonds 's-Hertogenbosch-Vught

Kooikersweg 2
5223 KA 's-Hertogenbosch

Coördinator:
Tessa Romeijn
T: 073-6131376
consulent.shertogenbosch@jeugdcultuurfonds.nl

 

Het Jeugdcultuurfonds ‘s-Hertogenbosch-Vught is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool, dansschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Het Jeugdcultuurfonds ‘s-Hertogenbosch-Vught richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen. Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds ‘s-Hertogenbosch-Vught kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd; een persoon die via zijn of haar beroep betrokken is bij de opvoeding van het kind. U kunt daarbij denken aan een leerkracht, IB-er of directeur van de school, een medewerker van Divers, Juvans, Stichting Leergeld, Bureau Jeugdzorg etc. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds laagdrempelig; ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

 

AANVRAGEN

 

1. De Intermediair

Een beroep op het Jeugdcultuurfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair: Een persoon die via zijn of haar beroep betrokken is bij de opvoeding van het kind. U kunt daarbij denken aan een leerkracht, IB-er of directeur van de school, een medewerker van Divers, Juvans, Stichting Leergeld, Bureau Jeugdzorg etc.

2. De Aanvraag

De intermediair doet een aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdcultuurfonds (www.allekinderendoenmee.nl).

3. De Coördinator

De coördinator van het Jeugdcultuurfonds ‘s-Hertogenbosch beoordeelt de gegevens van de intermediair en de aanvraag zelf. De intermediair ontvangt daarover bericht. Als de aanvraag door de coördinator wordt goedgekeurd zorgt het Jeugdcultuurfonds, na ontvangst van de factuur, voor betaling aan de cultuurinstelling.

 

 

Bestuur Jeugdcultuurfonds 's-Hertogenbosch-Vught

Anne-Miek Nelissen-Hanssen

Voorzitter
Elly de Jonge Vicevoorzitter
Jeroen Hemstra Penningmeester
Corniel Groenen Alg.bestuurslid

Wil Kersten

Alg.bestuurslid
Ivo Vijverberg Alg.bestuurslid