Skip to navigation | Ga naar menu
 

Voor het doen van een aanvraag voor een kind in Amsterdam kunt u contact opnemen met het Jongerencultuurfonds.

Informatie vindt u op de website www.jongerencultuurfonds.nl of u kunt schrijven naar:

Jongerencultuurfonds
Postbus 75334
1070 AH Amsterdam

In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in een gezin op de armoedegrens! Doel van het Jongerencultuurfonds is het scheppen van mogelijkheden voor deze kinderen om ook deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet, muziek, toneel.

Het Jongerencultuurfonds doet dit door geld beschikbaar te stellen voor een lidmaatschap of bijdrage met een maximum van 400 euro per jaar.

De aanvraag voor het geld gebeurt via intermediairs in het onderwijs, jeugdhulpverlening en welzijnsinstellingen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club, vereniging of school.