Skip to navigation | Ga naar menu

Welkom bij het Jeugdcultuurfonds Rotterdam.

Om u zo goed als mogelijk te informeren, kunt u hiernaast de veelgestelde vragen lezen. 

Daarna kunt u via het bovenstaande menu een keuze maken, die voor u van toepassing is.
 

 

 

 

 

 

 


© Alle rechten voorbehouden aan het Jeugdcultuurfonds Rotterdam. De teksten en afbeeldingen op deze website mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het Jeugdcultuurfonds Rotterdam?
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen – via een door het fonds erkende intermediair – een financiële bijdrage ontvangen van het Jeugdcultuurfonds. Deze bijdrage wordt - na goedkeuring - rechtstreeks overgemaakt aan de instelling, die de cultuurlessen aanbiedt.

Wat is de werkwijze van het Jeugdcultuurfonds Rotterdam?
Ouders kunnen zelf géén aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk, die het gezin goed kennen, mogen wél een aanvraag doen. Wij noemen deze professionals ‘intermediairs’ voor het Jeugdcultuurfonds.

Nadat het fonds een aanvraag goedkeurt, kan het gezin het kind inschrijven bij de instelling waar het kind de lessen gaat volgen. Deze instelling noemen wij de cultuuraanbieder. Het fonds krijgt vervolgens een factuur van deze instelling en zal de factuur betalen. Als het kind de lessen in het jaar erna wil voortzetten, zal een nieuwe aanvraag vóór de start van de nieuwe cursus moeten worden ingediend.

We werken nauw samen met Meedoen in Rotterdam (voorheen Stichting Leergeld) en het Jeugdsportfonds Rotterdam. Per jaar mag een kind maar van één van deze fondsen gebruik maken.

Wanneer komt een gezin in aanmerking voor een financiële bijdrage?
Niet iedereen komt in aanmerking. Het gezin moet wel aan een aantal voorwaarden van het fonds voldoen. Het gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan 120 % van het Sociaal Wettelijk Minimum (SWM).

Dit betekent:
€ 1.550,-- voor samenwonenden
€ 1.375,-- voor alleenstaande ouders

Het SWM wordt twee keer per jaar aangepast door de Rijksoverheid. Op onze website treft u altijd het meest recente bedrag omgerekend naar 120 %. Let op: het gaat om een netto gezinsinkomen incl. eventuele toeslagen en andere tegemoetkomingen. Netto betekent het bedrag dat maandelijk op de rekening van het gezin binnenkomt.

Als ouders/verzorgers samen de zorg dragen voor een kind, maar wel gescheiden wonen, dienen de inkomens bij elkaar opgeteld te worden.

Er mag voor meerdere kinderen in het gezin een aanvraag worden gedaan.

Hoe hoog is het bedrag dat aangevraagd mag worden?
Er kan maximaal € 450,-- aangevraagd worden voor een jaarcursus. Eventuele benodigdheden zoals een instrument of danskleding worden niet vergoed. Het kan zijn dat de cultuuraanbieder inschrijfgeld vraagt. Deze kosten worden ook niet vergoed door het fonds. De instelling vraagt dit om de ouderbetrokkenheid te stimuleren.

Levert het fonds bijdragen aan cursussen, die duurder zijn dan € 450,--?
Nee. Het fonds keurt aanvragen af, waarvan het cursusgeld meer bedraagt dan € 450,-- op basis van één jaar.

Een cursus kost minder dan €450,-- per jaar. Is er dan recht op nog een aanvraag voor hetzelfde kind in dezelfde periode?
Nee. Het Jeugdcultuurfonds wil zo veel als mogelijk kinderen ondersteunen. Het geld dat niet wordt uitgeven, zet het fonds in voor andere kinderen.

De cursus is al begonnen, maar het gezin kan de rekening niet betalen?
Het Jeugdcultuurfonds doet niet aan schuldsanering. De inschrijfdatum van de cursus mag dus niet in het verleden liggen. Het fonds vergoedt niet met terugwerkende kracht.

 

CONTACT

Coördinator van het Jeugdcultuurfonds Rotterdam:

Iebèl Vlieg
iebel.vlieg@jeugdcultuurfonds.nl

010 479 0137

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.