Skip to navigation | Ga naar menu

Het Jeugdcultuurfonds is een publiek/privaat fonds.

De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld door middelen van private fondsen, sponsors en donateurs.

Het Rijk stelt in 2013 en 2014 extra geld ter beschikking aan het Gemeentefonds ter bestrijding van armoede onder kinderen. Het Jeugdcultuurfonds heeft matching-geld beschikbaar door bijdragen van de Vriendenloterij, het Gieskes-Strijbis Fonds, de Rabobank Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse donaties.