Skip to navigation | Ga naar menu

Het Jeugdcultuurfonds helpt gemeenten om Kinderen die opgroeien in arme gezinnen mee te laten doen door middel van actieve kunstbeoefening. Muziekmaken en dansen bevordert het zelfvertrouwen en brengt vaardigheden bij die ten goede komen aan de schoolprestaties. 

Voor gemeenten vormt dit een uitdaging. In een periode waarin ook zij moeten bezuinigen is het van het grootste belang dat de groeiende groep arme kinderen kan (blijven) meedoen.

Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds bieden een simpel beleidsinstrument voor hulp aan kinderen uit minimagezinnen.


Het SCP stelt dat het centraal invoeren en regelen van hulp aan arme kinderen uitkomst zou kunnen bieden.
In het SCP rapport "Kunnen meer kinderen meedoen" springen het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds er positief uit als fondsen die werken met één systeem om hulpaanvragen voor kinderen uit minimagezinnen te honoreren, met eenduidige criteria en procedures. 

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds maken het verschil tussen meedoen en niet mee kunnen doen.

De werkwijze is simpel, niet bureaucratisch en snel.
Onder "Aanvragen" op deze website leest u er meer over.