Skip to navigation | Ga naar menu

Het Jeugdcultuurfonds helpt gemeenten om kinderen die opgroeien in  gezinnen met een minimum inkomen mee te laten doen door middel van actieve kunstbeoefening. Muziekmaken en dansen bevordert het zelfvertrouwen en kinderen leren vaardigheden die ten goede komen aan de schoolprestaties. 

Voor gemeenten is het een uitdaging alle kinderen mee te laten doen. In een periode waarin ook zij moeten bezuinigen is het van het grootste belang dat de groeiende groep kinderen uit gezinnen met weinig inkomen kan (blijven) meedoen.

Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds bieden een simpel beleidsinstrument voor hulp aan kinderen uit minimagezinnen.

Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat het centraal invoeren en regelen van hulp aan arme kinderen uitkomst zou kunnen bieden.
In het SCP rapport "Kunnen meer kinderen meedoen" springen het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds er positief uit als fondsen die werken met één systeem om hulpaanvragen voor kinderen uit minimagezinnen te honoreren, met eenduidige criteria en procedures. 

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds maken het verschil tussen meedoen en niet mee kunnen doen.

De werkwijze is simpel, niet bureaucratisch en snel.
Onder "Aanvragen" op deze website leest u er meer over.