Skip to navigation | Ga naar menu

Nederland staat nog altijd in de top 10 van rijkste landen ter wereld. Toch groeien er in 2013 bijna 377.000 kinderen
op in armoede (Bron: SCP/CBS 2012). Het gaat om 1 op de 9 kinderen (Bron: Kinderombudsman 2013). Hierbij wordt
uitgegaan van gezinnen die rond moeten komen van 120% of minder van het sociaal minimum. Wij signaleren dat vanwege
de economische crisis steeds meer gezinnen met kinderen in de problemen komen. Tot onze voldoening zien wij in het
Regeerakkoord en in bijdragen van meerdere politieke partijen de nadruk op armoedebestrijding van kinderen bevestigd.

Voor deze kinderen en jongeren is het nauwelijks weggelegd om zich te ontwikkelen door muziek te maken, toneel te spelen, te schilderen, te dansen of te schrijven.