Skip to navigation | Ga naar menu

Nederland staat nog altijd in de top 10 van rijkste landen ter wereld. Toch groeiden er in 2013 bijna 377.000 kinderen op in armoede (Bron: SCP/CBS 2012), maar liefst 1 op de 9 kinderen (bron: Kinderombudsman 2013). Hierbij wordt uitgegaan van gezinnen die rond moeten komen van 120% of minder van het sociaal minimum.

Wij signaleren dat vanwege de economische crisis steeds meer gezinnen met kinderen in de problemen komen. Voor deze kinderen en jongeren is het nauwelijks weggelegd om zich te ontwikkelen door muziek te maken, toneel te spelen, te schilderen, te dansen of te schrijven.

In december 2014 verscheen het Armoedesignalement 2014. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en karakteristieken van armoede in Nederland. Uit het rapport blijkt dat er over het algemeen sprake is van een lichte daling van de armoede, maar dat kinderen, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers het in 2014 juist moeilijker hadden. Ook de langdurige armoede is gestegen.

U kunt het rapport hier bestellen.

Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit minimagezinnen die kunst en cultuurlessen willen volgen, met een financiele bijdrage.