Skip to navigation | Ga naar menu

Steeds meer gezinnen kampen met financiële problemen. Kinderen en jongeren uit deze gezinnen krijgen daardoor niet de kans om hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. De financiële drempel is simpelweg te hoog. 

Nederland staat nog altijd in de top 10 van rijkste landen ter wereld. Toch leefden er in 2014 een kleine 400.000 kinderen in armoede. Dat stond in het in december 2014 verschenen Armoedesignalement 2014. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en karakteristieken van armoede in Nederland. Uit het rapport blijkt dat er over het algemeen sprake is van een lichte daling van de armoede, maar dat kinderen, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers het in 2014 juist moeilijker hadden. Ook de langdurige armoede is gestegen.

Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit deze gezinnen met een financiële bijdrage zodat ook zij kunnen dansen, muziek maken, aan toneel kunnen doen of welke kunst dan ook kunnen beoefenen. Ook kinderen in uw gemeente kunnen gesteund worden door het Jeugdcultuurfonds.