Skip to navigation | Ga naar menu

Jeugdcultuurfonds Zandvoort

Consulent: Babette van de Weg

haarlem@jeugdcultuurfonds.nl

Het Jeugdcultuurfonds Zandvoort valt onder het Jeugdcultuurfonds Haarlem.

Postbus 5363
2000 GJ Haarlem
+ 31(6) 43121900
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur - 15.00 uur.

Babette aan het woord

Het bestuur van het Jeugdcultuurfonds Haarlem/Zandvoort:

Voorzitter Truus Cohen
Secretaris Gerard Neerings
Penningmeester Gerard Neerings
Bestuurslid Jan Baas
  Niny van Oerle
  Teun de Mon
  Vacature
  Herber van de Minkelis
  Leo Sanders

Voor SPORT kan er een aanvraag gedaan worden bij het Jeugdsportfonds Zandvoort. Klik hier om naar de website van het Jeugdsportfonds te gaan.

 

 

Jeugdcultuurfonds in Zandvoort

Het Jeugdcultuurfonds Zandvoort stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl er thuis geen geld voor is.

Het Jeugdcultuurfonds doet dat door de contributie of lesgeld van de culturele activiteit voor zijn rekening te nemen. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de culturele organisatie of vereniging.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen (of culturele organisaties) niet zelf doen. Dat kunnen alleen zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnswerk, minima-organisaties, schuldhulpverlening of als buurtwerker of huisarts.

Nieuws

2012 is een succesvol jaar geweest voor het Jeugdcultuurfonds Zandvoort. Lees meer hierover in het Jaarverslag 2012. Lees meer.....

Donaties

Donaties voor het Jeugdcultuurfonds Zandvoort zijn welkom op rekening 1549.65.553 t.n.v. Jeugdcultuurfonds Zandvoort. Elke bijdrage van klein tot groot wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met consulent Babette van de Weg consulent.zandvoort@jeugdcultuurfonds.nl of 06-43121900.

De belangrijkste voorwaarden:
•Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
•De ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau, of bevinden zich in een schuldsaneringstraject
•Een aanvraag voor een bijdrage kan gedaan worden door een intermediair
•Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen!
•De bijdrage is maximaal € 450,- (lesgeld + materiaal)
•Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna kan er opnieuw aangevraagd worden
•Voor meerdere kinderen uit één gezin kunnen er aanvragen ingediend worden
•Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de culturele organisatie of vereniging.
Klik hier voor alle voorwaarden.

Werkwijze:

1. De intermediair
Een aanvraag voor een bijdrage vanuit het fonds wordt altijd ingediend door een professional die zich als intermediair bij het Jeugdcultuurfonds heeft aangemeld. Dezeprofessionals zijn werkzaam bij Loket Zandvoort of organisaties als Bureau Jeugdzorg, JeugdRiagg of bij het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, buurtwerk of bij de huisarts. Ouders, verzorgers of jongeren kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

2. De aanvraag
De intermediair verzorgt de aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdcultuurfonds. De consulent ontvangt vervolgens de aanvraag en neemt deze in behandeling.

3. De consulent
De consulent beoordeelt de aanvraag. De intermediair ontvangt hierover bericht. Als de aanvraag door de consulent wordt goedgekeurd zorgt de penningmeester van het Jeugdcultuurfonds Zandvoort voor betaling aan de cultuurinstelling of vereniging.

Ook intermediair worden? Klik dan hier of neem dan contact op met: consulent.zandvoort@jeugdcultuurfonds.nl