Skip to navigation | Ga naar menu

Armoede in Nederland

Volgens schattingen zijn er in Nederland zo'n 377.000 kinderen (cijfers 2013) die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig geld voor de sportclub, voor een keertje naar de film, voor nieuwe kleren en voor muziek of toneelles.

Voor hen is je ontwikkelen door  te musiceren, toneelspelen, schilderen, dansen of schrijven nauwelijks weggelegd. Het actief beoefenen van kunst kost geld. Naast de vaak dure en individuele lessen, is er materiaal nodig, zoals instrumenten, kostuums of schildersbenodigdheden.