Skip to navigation | Ga naar menu

Armoede in Nederland

In december 2014 verscheen het Armoedesignalement 2014. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en karakteristieken van armoede in Nederland. Uit het rapport blijkt dat er over het algemeen sprake is van een lichte daling van de armoede, maar dat kinderen, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers het in 2014 juist moeilijker hadden. Ook de langdurige armoede is gestegen.