Skip to navigation | Ga naar menu

Wat wil het Jeugdcultuurfonds?

Kunst is goed voor je! Zeker voor kinderen kan kunst een vriend zijn die je nooit in de steek laat.

Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening te doen. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

Kijk op de afbeelding voor onze online folder en mail de link vooral door!