Skip to navigation | Ga naar menu

Inwoners uit Rotterdam kunnen terecht bij:

Voor meer informatie kunt u terecht bij Harry Akkermans verbonden aan Sportservice Zuid-Holland.

adresgegevens:
Harry Akkermans
Postbus 70
2685 ZH Poeldijk
t  0174-244940
hakkermans@sportservicezuidholland.nl