Skip to navigation | Ga naar menu

Welkom bij het Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland.
Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij dit provinciale fonds.
Op dit moment zijn onderstaande gemeenten aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland:

Voor meer informatie kunt u terecht bij Silvia Pruijsen verbonden aan Sportservice Zuid-Holland.

adresgegevens:
Silvia Pruijsen
Postbus 70
2685 ZH Poeldijk
t  0174-244940
e spruijsen@sportservicezuidholland.nl