Skip to navigation | Ga naar menu

Consulent Jeugdcultuurfonds Venlo:

Riet Goosen

Postbus 3434

5902 RK Venlo

Tel: 077-3596296

venlo@jeugdcultuurfonds.nl

Rekeningnummer: 14.52.58.076

 

Waar wij voor staan:

Het Jeugdcultuurfonds Venlo vindt het van grote waarde dat kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar, die woonachtig zijn in de gemeente Venlo, de kans krijgen hun ontwikkeling op het gebied van cultuur en recreatie te ontplooien en te verbreden. Het mag niet zo zijn dat deze kinderen door hun financiële thuissituatie niet kunnen meedoen bij een toneelclub, scoutingverening, of lessen kunnen volgen bij een muziekschool of andere instelling voor actieve kunst- of cultuurbeoefening.

Het Jeugdcultuurfonds Venlo helpt een handje en biedt kinderen van ouders/verzorgers, die leven op- of rond het sociaal minimum de ruimte om enthousiast door te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

In Venlo is ook het Jeugdsportfonds Venlo actief, zie www.jeugdsportfonds.nl/venlo voor meer informatie.

 


Professionele- en amateurverenigingen

 

 

De regeling maakt onderscheid tussen professionele en amateur-instellingen. Voor onderwijs bij een professionele culturele instelling, zoals het Kunstencentrum Venlo of andere muziek- en dansscholen, bedraagt de maximale bijdrage per kind per jaar € 450,00. Het dient te gaan om structurele deelname aan de activiteiten bij een vereniging of instelling.

Eenmalige activiteiten worden niet vergoed.

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds wordt de contributie/het lesgeld en indien nodig, de benodigde attributen betaald.

 

 

Het jeugdcultuurfonds werkt zo:

1. de intermediair
Een aanvraag voor een bijdrage vanuit het fonds wordt altijd ingediend door een professional (intermediair) die werkt in de omgeving van het kind, ze verzorgen de aanvraag en de inkomenstoets. Deze intermediairs zijn werkzaam bij organisaties als Bureau Jeugdzorg, Stichting Wel.kom,het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs en het Werkplein. Ouders, verzorgers of jongeren kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

2. de aanvraag
De intermediair verzorgt de aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdcultuurfonds. De gegevens van de intermediair worden als eerste ingevoerd. Daarna de gegevens met betrekking tot de aanvraag. De cultuurconsulent van het JCF Venlo ontvangt vervolgens de aanvraag.

3. de consulent
De consulent beoordeelt de intermediair en de aanvraag. De intermediair ontvangt hierover bericht. Als de aanvraag door de consulent wordt goedgekeurd zorgt de penningmeester van het JCF Venlo voor betaling aan de cultuurinstelling of vereniging.

 

Denkt u ook in aanmerking te komen als intermediair?

Neem dan contact op met: riet.goosen@jeugdcultuurfonds.nl