Skip to navigation | Ga naar menu

Jeugdcultuurfonds Haarlem

Coördinator
Babette van de Weg

haarlem@jeugdcultuurfonds.nlPostbus 5363
2000 GJ Haarlem
+31 6 4312 1900

Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur - 15.00 uur.
 

Babette aan het woord.

 

  

Het bestuur van het Jeugdcultuurfonds Haarlem/Zandvoort:
 

Voorzitter Truus Cohen       
Secretaris Gerard Neerings
Penningmeester Gerard Neerings
Bestuurslid Jan Baas
  Herber van de Minkelis
  Teun de Mon
  Niny van Oerle

Voor SPORT kan er een aanvraag gedaan worden bij het Jeugdsportfonds Haarlem. Klik hier om naar de website van het Jeugdsportfonds te gaan.

 

 

 

 

 

Het was FEEST!

Op woensdag 15 april 2015 jl. vierde het Jeugdcultuurfonds Haarlem haar 5 jarig bestaan op het Doelenplein bij de Bibliotheek in het centrum. Klik hier voor een impressie.

Jeugdcultuurfonds in Haarlem

Het Jeugdcultuurfonds Haarlem stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl er thuis geen geld voor is.

Het Jeugdcultuurfonds doet dat door de contributie of lesgeld van de culturele activiteit voor zijn rekening te nemen. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de culturele organisatie of vereniging.

Sinds de oprichting in 2010 hebben bijna 1000 kinderen van het Haarlemse fonds gebruik gemaakt. Waarvan 198 kinderen in 2014.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen (of culturele organisaties) niet zelf doen. Dat kunnen alleen zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnswerk, minima-organisaties, schuldhulpverlening of als buurtwerker of huisarts.

Jaarverslag 2014

Klik hier voor het gecombineerde jaarverslag van het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds Haarlem.

 

 

 

 

 

De belangrijkste voorwaarden:

  • Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
  • De ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau, of bevinden zich in een schuldsaneringstraject 
  • Een aanvraag voor een bijdrage kan gedaan worden door een intermediair.
  • Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen!
  • De bijdrage is maximaal € 450,- (lesgeld + materiaal)
  • Wie de HaarlemPas heeft, komt in aanmerking voor een bijdrage.
  • Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna kan er opnieuw aangevraagd worden
  • Voor meerdere kinderen uit één gezin kunnen er aanvragen ingediend worden
  • Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de culturele organisatie of vereniging.

 Klik hier voor alle voorwaarden.

Werkwijze:

1. De intermediair
Een aanvraag voor een bijdrage vanuit het fonds wordt altijd ingediend door een professional die zich als intermediair bij het Jeugdcultuurfonds heeft aangemeld. Deze circa 95 professionals zijn werkzaam bij organisaties als Bureau Jeugdzorg, JeugdRiagg of bij het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, buurtwerk (bijv. loket Haarlem, stichting Kontext, Centrum voor Jeugd & Gezin) of bij de huisarts. Ouders, verzorgers of jongeren kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

2. De aanvraag
De intermediair verzorgt de aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdcultuurfonds. De consulent ontvangt vervolgens de aanvraag en neemt deze in behandeling.

3. De consulent
De consulent beoordeelt de aanvraag. De intermediair ontvangt hierover bericht. Als de aanvraag door de consulent wordt goedgekeurd zorgt de penningmeester van het Jeugdcultuurfonds Haarlem voor betaling aan de cultuurinstelling of vereniging.

Ook intermediair worden? Klik dan hier of neem dan contact op met: consulent.haarlem@jeugdcultuurfonds.nl

Donaties

Alle donaties, groot én klein, voor het Jeugdcultuurfonds Haarlem zijn welkom op rekening 1549.65.553 t.n.v. Jeugdcultuurfonds Haarlem. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met consulent Babette van de Weg consulent.haarlem@jeugdcultuurfonds.nl of 06-43121900.