Skip to navigation | Ga naar menu

Welkom op de site van het Jeugdcultuurfonds Amersfoort!

 

Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen wiens ouders te weinig financiële middelen hebben om cultuurlessen en materialen te betalen.

Sinds 2010 is gemeente Amersfoort aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Vanaf 2012 is gekozen voor een breed Jeugdsport-en cultuurfonds. U kunt kiezen of u een bijdrage wenst voor óf sportles óf cultuurles.

Kinderen van 4 tot en met 16 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning. Per kind of jongeren kan er 400 euro worden aangevraagd voor een jaar op les.

NIEUWS: Volg ons op Facebook

Ik ben een ouder/verzorger,
hoe werkt het?

 

Ik ben een intermediair,
hoe werkt het?

 

-----------------------------------------------------------------------------
MEER INFORMATIE? Neem contact op met:


Jolanda Kamphuis
consulent.utrecht@jeugdcultuurfonds.nl
T 06-54657969
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag

-----------------------------------------------------------------------------
Postadres Jeugdcultuurfonds Provincie Utrecht
(plus Culemborg)
Postbus 13335
3507 LH Utrecht

De volgende gegevens kunt u vinden op de contactpagina van provincie Utrecht:
-Het KvK nummer van Stichting Jeugdcultuurfonds Utrecht
-Het IBAN bankrekening nummer van Stichting Jeugdcultuurfonds Utrecht
-De namen van de bestuursleden van Stichting Jeugdcultuurfonds Utrecht
-Het jaarverslag van Stichting Jeugdcultuurfonds Utrecht

-klik hier-


-----------------------------------------------------------------------------