Skip to navigation | Ga naar menu

Welkom op de site van het Jeugdcultuurfonds Amersfoort!

 

Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen wiens ouders te weinig financiële middelen hebben om cultuurlessen en materialen te betalen.

Sinds 2010 is gemeente Amersfoort aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Vanaf 2012 is gekozen voor een breed Jeugdsport-en cultuurfonds. U kunt kiezen of u een bijdrage wenst voor óf sportles óf cultuurles.

Kinderen van 4 tot en met 16 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning. Per kind of jongeren kan er 400 euro worden aangevraagd voor een jaar op les.

Ik ben een ouder/verzorger, hoe werkt het?

Ik ben een intermediair, hoe werkt het?

 

Meer informatie


 

 

 

 


Jolanda Kamphuis, coördinator Jeugdcultuurfonds provincie Utrecht

utrecht@jeugdcultuurfonds.nl
06-54657969
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag

 volg ons op Twitter
 like ons op Facebook

Klik hier voor meer contactgegevens, bestuursleden en het jaarverslag van Jeugdcultuurfonds Utrecht.