Skip to navigation | Ga naar menu

Contact

Jeugdcultuurfonds Alkmaar
Groot Nieuwland 10

1811 ET Alkmaar

Larissa Terlaak consulent.alkmaar@jeugdcultuurfonds.nl
072 - 511 22 54


 

Het Jeugdcultuurfonds Alkmaar is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Het Jeugdcultuurfonds Alkmaar richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen.
Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Alkmaar kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Alkmaar laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

AANVRAGEN

Geld aanvragen
1. De Intermediair

Een beroep op het Jeugdcultuurfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de leerkracht of docent, de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

2. De Aanvraag

De intermediair doet een aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdcultuurfonds. De gegevens van de intermediair worden eerst ingevoerd. Daarna de gegevens met betrekking tot de aanvraag.

De consulent in uw regio ontvangt de aanvraag.

3. De Consulent

De consulent van het Jeugdcultuurfonds Alkmaar beoordeelt de gegevens van de intermediair en de aanvraag zelf. De intermediair ontvangt daarover bericht.

Als de aanvraag door de consulent wordt goedgekeurd zorgt het Jeugdcultuurfonds voor betaling aan de cultuurinstelling.